Elektri tööd:

 • Projekteerimine;
 • Elektritööde korraldamine;
 • Nõustamine objekti üleandmisel;
 • Elektri tööde tehnilise dokumentatsiooni koostamine;
 • Elektritööde juhtimine.

Elektri kilpide koostamine:

 • Elektri kilpide projekteerimine;
 • Elektri kilpide koostamine;
 • Elektri kilpide kontroll ja testimine;
 • Elektri kilpide palgaldus ja sisse lülitamine objektil;
 • Elektri kilpide koostamise juhtimine.

Kraanade rekonstrueerimine:

 • Projekteerimistööd;
 • Jõu- ja juhtimiskilpide valmistamine ja kohale toimetamine;
 • Paigaldamistööd otse kraana peal;
 • Üleandmisdokumentatsioon.

Projekteerimistööd:

 • Eramu elektriprojekt;
 • Tööstushoonete elektriprojekt;
 • Tööstusautomaatika projekt.

Me võime teostada kõik elektritööd alates tehnilisest ülesandest kuni vastuvõtmis dokumentatsioonini, ehk elektritööde projekti koostamine, elektrikilpide valmistamine, täitedokumentatsiooni koostamine ja objekti esitlemine tehnilisele kontrollile. Samuti me täidame kahe aastane garantiikohustus.

Teenused saab tellida kas osaliselt või täies mahus.